Odborné služby v oblasti specializovaného poradenství,
analýzy a zpracování dat

Společnost QED SYSTEMS a.s. se dlouhodobě zabývá odbornými službami v oblasti specializovaného poradenství, analýzy a zpracování dat, mimo jiné ve spolupráci s renomovanými domácími i zahraničními subjekty s využitím patentově chráněných metod jakými jsou Sociomapování® a SOMECS – Sociomap-based Models of Economic Systems®. Společnost QED SYSTEMS a.s. je na základě smlouvy s držitelem příslušných práv oprávněna provádět specifické výkony (zejm. nikoliv však pouze parametrizaci, vstupní analýzy, interpretaci výstupů a související poradenství) ve vztahu k originální, autorsky a průmyslové chráněné metodě SOMECS - Sociomap-based Models of Economic Systems, která byla vyvinuta jako soubor komplexního zpracování analýz a modelování ekonomických, výrobních, logistických, dodavatelských a dalších realizačních procesů a struktur trhu a řady dalších prvků a systémů, založené na autorsky a průmyslové chráněné metodě Sociomapování®.

Společnost QED GROUP a.s. je v současné době v České republice jediným českým komerčním subjektem, který je oprávněn – za podmínek daných příslušnou smlouvou s Formuliance B.V. a na základě specificky udělovaného souhlasu – nabídnout obchodním partnerům využití výsledků metody SOMECS a SOMECS analýz pro jejich interní komerční potřebu, zejména pro analýzy, finanční a organizační zefektivnění jejich struktury, procesů, work-flow, financování a nepřeberné řady dalších aspektů souvisejících s jakoukoliv jejich obchodní činností.

Příklady vizualizace sociomap

Pro jednotlivé úrovně dat lze získat rovněž grafickou verzi informací, která má podobu mapy. Tato mapa uchovává informaci o kardinálním i ordinálním aspektu dat, o vzájemné blízkosti či vzdálenosti jednotlivých prvků, o jejich konfiguracích, ale i o některých informacích kvalitativního charakteru.

Velký důraz je kladen na postižení průběžných změn. Daleko větší podobnost je zde tedy se synoptickými mapami než s mapami geografickými. Možnost kontinuálního snímání dat často umožňuje i krátkodobou predikci dalšího vývoje.

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás a my vás rádi informujeme o našich službách.