QED SYSTEMS® je zapsaná ochranná známka společnosti QED SYSTEMS a.s.

SOMECS® SOMECS – Sociomap-based Models of Economic Systems® a související software, metody, algoritmy, know-how, design, výtisky, data a související informace jsou chráněny podle národních i mezinárodních právních předpisů, ochrany autorského práva, ochranných známek, obchodního tajemství, užitných nebo průmyslových vzorů, obchodního tajemství, know-how, ochrany dat a osobních údajů a dalších práv duševního, obchodního nebo průmyslového vlastnictví společnosti Formuliance B.V. a jejích partnerů.

Sociomapování®, SOCIOMAP®; SOCIOMAPPING® a související software, metody, algoritmy, know-how, design, výtisky, data a související informace jsou chráněny podle národních i mezinárodních právních předpisů, ochrany autorského práva, ochranných známek, obchodního tajemství, užitných nebo průmyslových vzorů, obchodního tajemství, know-how, ochrany dat a osobních údajů a dalších práv duševního, obchodního nebo průmyslového vlastnictví společnosti QED GROUP a.s. a jejích partnerů.

Výhradní celosvětová licence SOMECS – FORMULIANCE B.V:

Na základě trvající licenční smlouvy s vlastníkem příslušných práv je celosvětově exkluzivním a výlučným uživatelem metody SOMECS společnost Formuliance B.V..